ASKIN KANUNU

.:ANA SAYFA:.
RESIMLERIM
CEP TELEFONU HAKKINDA VE DIGER PROGRAMLAR DOWNLOAD
.:ASK NEDiR:.
MUTLULUK AYRINTILARDA GiZLiDiR
KURAN'DA SEVGi
BANA HALA ASIKMI
BÖYLE SEVMELiSiN
SADECE SENi SEVDiM
HOSCAKAL
ONUN HABERi YOK
ASK DUASI
ASKIN KANUNU
ASK DOGA ECZANESiNDE NASIL ELDE EDiLiR
ASK MESK OLAYLARI
ASK DÜSMANLARI
ASK YANLISLIKLARI
KALBiNiZ KIRILIRSA
iLiSKiDE YAS FARKI
BiTEN ASKLAR
BEYAZ ATLI PRENS
FARKLI DiLLERLE SENi SEViYORUM
EVLiLiK HAKKINDA
CiFT OLDUGUNUZA DAiR 30 KANIT
SAGLIKLI iLiSKi SÜRDÜRMENiN 5 PÜF NOKTASI
99 ÖGÜT
PEKi SEVMEK
KALP KIRIKLIGI
PLATONiK ASK
ASK ACISI
.:ERKEKLERiN DiLi:.
CAPKINLIK YAPMAK iCiN TÜYOLAR
ERKEK SEVERSE
NEDEN ERKEKLERiN %10'U CENNETE GiDER
BU KIZLARI BIRAKIN
ERKEKLERDE iKTiDARSIZLIK
ERKEK iSiM VE ANLAMI
ERKEKTE ANDROLOJiK RAHATSIZLIKLAR
.:BAYAN iSMi VE ANLAMI:.
.:DiYET:.
CERRAHi VE ESTETiK
CiNSELLiK HAKKINDA HERSEY
SiGARANIN SAFDALARI BULUNDU
.:GALATASARAY . SEVGi RESiMLERi VE DiGER:.
UFO RESiMLERi
EMRAH'IN RESiMLERi
BAHA'NIN RESiMLERi
.:RÜYA TABiRi:.
KAHVE FALI SÖZLÜGÜ
BURCUNUZUN ÖZELLiKLERi
FULL ALBÜM MP3'LER
BEDAVA CEP BESTELEYiCi

 
~~Aşkın Kanunu~~

I- Umumi Hükümler
  Madde 1- Herkes aşık olabilir.
  Madde 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.
  Madde 3- İyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz.
  Madde 4- Aşık sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.
  Madde 5- Aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur.
  Madde 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir.
 II- İlan-ı Aşk
  Madde 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade
  beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.
  Madde 8- İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna 'Aşk Mektubu' denir.
  Madde 9- İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. Meğer ki
  Muhtevası yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere.
  Madde 10- Aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zimni de
  olabilir.
  Madde 11- Aşk mektubunun yırtılarak mursile(gönderene) iadesi sarih bir redveye yeni bir icaba
  davet mahiyetindedir.
  Madde 12- Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.
 III- Aşk Birliği
  Madde 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle 'aşk
  akdi' doğar.
  Madde 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir.
  Madde 15- Bu maddelerin uygulanmasında A.K'nın 2.madesi kıyasen tatbik
  edilir.
 IV- Birliğin Sona Ermesi
  Madde 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz
  taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.
  Madde 17- Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği
  kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih
  olur.
  Madde 18- Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler. Madde 19- Bir maşuk aynı
  zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa 'hüsnüniyet' iddiasında bulunamaz.
 V- Sona Ermenin Neticeleri
  Madde 20- Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer
  taraf sevmekte devam edebilir.
  Madde 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik  
  etmekte serbesttir.
  Madde 22- Bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve adet, o dahi yoksa, Aşkın 
  Kanunu'nun umumi hükümleri tatbik olunur..